HÌNH THÀNH – PHÁT TRIỂN

2017

Công ty cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín thành lập ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Trong năm đầu hoạt động, công ty đã xác định được chiến lược kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, Tích cực cử cán bộ đi học tập , tạo được nguồn nhân lực vững mạnh cho công  ty phục vụ cho mục đích mở rộng thị trường trong thời gian sắp tới.

Công ty đã từng bước nắm vững thị trường,  khảo sát hoàn thiện mô hình Bất động sản cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng ven lân cận.

Tháng 8 năm 2018, Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ để có nguồn vốn mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tiến hành mua các Bất động sản có dòng tiền tốt tại khu dân cư Oasis đánh dấu bước đầu thành công của công ty.

Kết nối thành công với các đơn vị thầu cho thuê Bất động sản có kinh nghiệm lâu năm tại thị trường Hồ Chí Minh. Chuẩn bị sở hữu các Bất động sản cho thuê với dòng tiền tăng trưởng tốt, tạo ra viễn cảnh rộng mở cho tương lai công ty.